Med Stockholm som utgångspunkt

Med Stockholm som utgångspunkt arbetar vi i hela landet med såväl ombyggnation som nybyggnation och konsultuppdrag inom byggsektorn. Vi driver våra projekt i ett nära lagarbete, med våra samarbetspartners, öppenhet och kvalité i fokus.

Ett engagerat företag

Entreprenad

Kontakta oss
 1. Heltäckande

  GSB är ett engagerat företag som erbjuder heltäckande entreprenadtjänster inom ny- och ombyggnation.

 2. Från tidigt idéstadie

  Vi jobbar tillsammans med dig som beställare tidigt i idéstadiet, gemensamt med våra samarbetspartners tar vi fram smarta och effektiva lösningar.

 3. Trygga händer

  GSB ska stå för förtroende, att vi lever upp till de förväntningar som ställs på oss och att vår kund känner att de är i trygga händer.

 4. God kommunikation

  Med god kommunikation och transparens under hela byggprocessen, tar vi ett helhetsansvar för projektering och produktion för att se till att slutföra ert nästa byggprojekt.

genom hela byggprocessen

Projektledning

Kontakta oss
 1. Projektledare

  Har huvudansvar för planering och styrning av projektet. Arbetet omfattar kontakt med beställaren, hantera projektering- och produktionsfrågor samt tidplan, ekonomi, inköp, arbetsmiljö, kvalité, myndighetskrav och miljö.

 2. Byggledare

  Byggledarens uppgift är att tidigt i projekten bidra som byggkunnig samt att driva och samordna entreprenader genom produktionsskedet.

 3. Platschef

  Har totalansvaret för produktionen samt ekonomi, kvalité, miljö och arbetsmiljö genom hela projektet.

 4. Arbetsledare

  Bistår platschefen i pågående projekt och leder bygget ute på byggarbetsplatsen.